Úvod

Naše webové stránky Diabetologie a Zdravá Strava Praha se zavazují chránit soukromí a osobní údaje svých návštěvníků a zákazníků. Zde prezentujeme zásady ochrany osobních údajů, které popisují, jakým způsobem sbíráme, uchováváme a zpracováváme informace o uživatelích. Naše procedury jsou v souladu s platnými zákony a nařízeními o ochraně osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Sebrání a využití osobních údajů

Osobní údaje se shromažďují s cílem poskytovat naše služby, zlepšovat kvalitu obsahu našich webových stránek a zajištění přizpůsobení služeb potřebám našich klientů. Mezi osobní údaje, které mohou být zbírány, patří: jméno, adresa, emailová adresa a informace o používání webových stránek.

Úschova a ochrana osobních údajů

Ochrana shromážděných osobních údajů je pro nás prioritou. Používáme fyzické, elektronické a procedurální zabezpečení, včetně šifrování a autentizačních nástrojů, abychom ochránili vaše údaje před neoprávněným přístupem, modifikací, ztrátou nebo zneužitím. Uchováváme osobní údaje pouze po nutně potřebný čas, dle zákonných a regulačních požadavků.

Přístup k informacím a jejich oprava

Každý uživatel má právo požadovat přístup k jeho osobním údajům, které uchováváme, a v případě potřeby požadovat jejich aktualizaci nebo opravu. Také má možnost požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud to není v rozporu s našimi právními a regulačními povinnostmi.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, prosím, neváhejte nás kontaktovat na [email protected]. Naše kontaktní údaje jsou: Matěj Kučera, Bohumíra Četyny 14, 779 00 Olomouc, Česká republika.