Základní ustanovení

V souladu s nařízením GDPR dbáme na to, aby byla ochrana osobních údajů naších uživatelů a klientů na nejvyšší úrovni. V následujících odstavcích poskytujeme detailní a rozsáhlé informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jak zajistíme jejich bezpečí. Představujeme rovněž práva subjektů údajů a poučení o tom, jakým způsobem mohou uživatelé svá práva uplatnit. Ochrana Vašich dat je pro nás prioritou a chceme, aby byly všechny informace transparentní a srozumitelné.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je proces, který provádíme s nejvyšší opatrností a zabezpečením. Osobní údaje uchováváme ve formě, která umožňuje identifikaci uživatelů jen po nezbytně nutnou dobu. Detailně zde popisujeme, jaké údaje shromažďujeme, pro jaké účely je zpracováváme a jakým způsobem zabezpečujeme jejich důvěrnost a integritu. Zásady zabezpečení dat jsou pravidelně přezkoumávány a aktualizovány, aby reflektovaly nejnovější standardy a technologie.

Práva subjektů údajů

Podle GDPR má každý uživatel právo na přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu, odstranění či omezení zpracování těchto údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost dat. V tomto odstavci vysvětlujeme, jak mohou uživatelé tato práva uplatnit a jaké kroky je potřeba pro to udělat. Zároveň zde najdou informace o možnosti podání stížnosti dozorovému orgánu, pokud by měli pocit, že s jejich daty není nakládáno v souladu s právními předpisy.

Kontaktní údaje

Pro veškeré otázky a požadavky související s ochranou osobních údajů a GDPR můžete kontaktovat Matěje Kučeru na emailové adrese [email protected] nebo na adresu sídla společnosti: Bohumíra Četyny 14, 779 00 Olomouc, Česká republika. Zde můžete adresovat Vaše požadavky na přístup k Vašim údajům, aktuality či jakékoliv dotazy ohledně zpracování osobních údajů. Zavázali jsme se k poskytování rychlých a přesných odpovědí na všechny Vaše dotazy a připomínky.