Úvodní ustanovení

Vítejte na webových stránkách Diabetologie a Zdravá Strava Praha. Tyto podmínky užívání jsou právně závazným dokumentem, který definuje a upravuje vztah mezi provozovatelem webu, panem Matějem Kučerou, se sídlem Bohumíra Četyny 14, 779 00 Olomouc, Česká republika, a uživateli těchto internetových stránek. Je důležité, aby si každý uživatel pečlivě přečetl tyto podmínky, protože jejich akceptací vzniká mezi uživatelem a provozovatelem právní vztah. Používáním webu uživatel souhlasí s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Webová stránka si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit nebo upravit bez předchozího upozornění. Pokud se uživatel s některou částí těchto podmínků nesouhlasí, neměl by web dále používat.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel webu se zavazuje poskytovat uživatelům průběžně aktualizované a pravdivé informace týkající se diabetologie a zdravé stravy. Všechny obsahy, materiály a služby na těchto stránkách jsou poskytnuty v jejich aktuálním stavu bez jakýchkoliv záruk. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku používání informací uveřejněných na webu. Provozovatel dále dbá na to, aby byly informace a služby dostupné na webu v souladu s platným právním řádem České republiky a nenarušovaly práva třetích stran. V případě porušení autorských práv nebo jiných práv třetích stran je povinností provozovatele situaci bez prodlení náležitě řešit.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje, že nebude web používat k žádným účelům, které jsou nezákonné nebo jsou v rozporu s těmito podmínkami. Uživatel nesmí distribuovat obsah, který porušuje práva třetích stran, propaguje nezákonnou činnost nebo obsahuje urážlivé, vulgární či obscénní materiály. Uživatelé se zavazují respektovat autorská práva provozovatele a nenahrávat nebo šířit žádný obsah bez předchozího svolení provozovatele. Jakékoliv použití obsahu webu pro komerční účely je přísně zakázáno. Uživatel má právo využívat služeb a materiálů poskytovaných na webu výhradně pro osobní a nekomerční účely. Je povinen chránit své osobní údaje a informace a zodpovídá za jakoukoliv jejich zneužití.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel webu ctí právo uživatelů na ochranu jejich osobních údajů a dodržuje předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Všechny osobní údaje poskytnuté uživatelem při používání webu budou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky a v žádném případě nebudou poskytovány třetím stranám bez souhlasu uživatele. Provozovatel zajišťuje, že veškeré získané osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem či zneužitím.

Závěrečná ustanovení

V případě, že máte jakékoliv dotazy či obavy týkající se podmínek užívání našeho webu, neváhejte nás kontaktovat na elektronickou adresu [email protected]. Komunikace s provozovatelem webu by měla být vždy vedená v duchu vzájemného respektu a korektnosti. Při rozkladu eventuálních sporů se budou strany snažit řešit situaci přednostně mimosoudně. Používáním webu uživatel souhlasí, že veškeré spory související s používáním těchto webových stránek budou řešeny podle práva České republiky.